Möjliga orsaker till motorproblem

Jag frå frågor ibland om olika motorproblem.
Här har jag samlat några felsympton för fel på marinmotorer följts av orsaken av vad som kan vara felet.
Felen är och orsakerna går inte att tillämpa på alla motorer.
(Punkterna är inte sorterade efter troligaste orsak till problemet, lite tokigt att jag satte siffror före varje)
Fel: Generatorn laddar inte
Orsak kan vara…
1. Remmen på generatorn slirar
2.  Du har dålig kontakt eller möjligtviss ett brott på en elledning
Fel: Motorns startar inte
Orsak kan vara.
1. Stoppreglage eller dömansgrepp är utdraget
2. Otilräcklig glödning
3. Motorn får ingen bränsle
4. Luft i bränslesystemet
5. Du har vatten i bränslet
6. Bränslefiltret är igensatt
Fel: Startmotorn fungerar inte eller går väldigt långsamt
Orsak kan vara…
1. Du har dålig kontakt eller möjligtviss ett brott på en elledning
2. Batterliet är slut / urladdat
3. En säkring har löst ut
Fel: Motorn startar men stanar direkt
Orsak kan vara…
1. Motorn får inte tillräckligt med bränsle
2. Luft i bränslesystemet
3. Du har vatten i bränslet
4. Bränslefiltret är igensatt
Fel: Motorn är svårstartad
Orsak kan vara…
1. Motorn får ingen bränsle
2. Luft i bränslesystemet
3. Du har vatten i bränslet
4. Bränslefiltret är igensatt
Fel: Motorn knackar
Orsak kan vara…
1. För hög kylvattentemperatur
Fel: Motorn uppnår inte rätt driftsvarvtal vid fullgas
Orsak kan vara…
1. Luft i bränslesystemet
2. Du har vatten i bränslet
3. Bränslefiltret är igensatt
4. Båten är för tung belastad
5. Du har inte full rörelse på reglaget
6. Du har onormalt hög beväxning på båten
7. Motorn får inte tillräckligt med luft.
8. Du har en felaktig propeller eller skadat den
 Fel: Motorn går ojämt
Orsak kan vara…
1. Motorn får ingen bränsle
2. Luft i bränslesystemet
3. Du har vatten i bränslet
4. Bränslefiltret är igensatt
Fel: Motorn vibrerar mer än vanligt
Orsak kan vara…
1.  Du har en felaktig propeller eller skadat den
2. Motorupphängningen är dålig/gammal eller felaktig
Fel: Onormalt hög bränsleförbrukning
Orsak kan vara…
1.  Båten är för tung belastad
2. Du har onormalt hög beväxning på båten
3. Motorn får inte tillräckligt med luft
4. Kylvattentemperaturen är för låg
5. Du har en felaktig propeller eller skadat den
Fel: För lågt oljetryck
Orsak kan vara…
1. För lite olja
2. Oljefiltret är igensatt
Fel: Temperaturen är ovanligt hög
Orsak kan vara…
1. För lite kylvätska
2. Motorn får inte tillräckligt med sjövatten
3. Remmen på cirkultaionspumpen slirar
4. Trasig termostat
5. Trasig impeller
Fel: Det kommer svart rök ur avgasröret
Orsak kan vara…
1. Otillräcklig glödning
2. Motorn får inte tillräckligt med luft
3. För låg kylvattentemperatur
4. Du har en felaktig propeller eller skadat den
Fel: Det kommer vit eller blå rök ur avgasröret
Orsak kan vara…
1. För hög oljenivå
2. För låg kylvattentemperatur
3. Topplockspakning är deffekt