Solpaneler till båten

Tänkte jag skulle montera solpaneler på båten i vinter. Men jag kommer på mig själv, jag kan ingenting om solpaneler. Därför tänkte jag undersöka saken vidare och använda detta forum som en fusklapp till mig själv. Och skriva upp saker jag kommer på och kommer fram till under vägens gång, vi får se hur det går 🙂

Fast eller flexibel solpanel?

Ja det första jag stöter på i mina funderingar är om jag ska ha en fast (monterad) solpanel eller om jag ska ha en flexibel. Den flexibla finns i matt variant där man rullar ut den när den ska användas och således kan ta in den när den inte ska användas.

Flexibel solcell är ungefär 50% så effektiv som en fast kristatalline solcell.
Dock så minskar förmågan mer hos en kristallincell än hos en silikoncell vid mulet väder.
Hittade senare artiklar där man inte nämner silikonceller utan att det är ett tunnare lager kisel (som kristalline solceller består av)

Solceller genererar likström när de omvandlar solenergi till elektricitet. När solen lyser på solcellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram och baksida.
Varje enskild solcell genererar en låg elektrisk spänning. Man kan koppla flera solceller i serie och parallellt i solcellsmodulen för att uppnå önskade spännings och ström nivåer.

Olika solcellstyper:
Mono kristallina solceller
Poly kristallina solceller
Tunnfilms/amorfa solceller

Mono kristallina solceller innehåller en kiselbit. Solcellsmodulerna är inte helt fyrkantiga utan har rundade kanter. Verkningsgraden ligger på 15-22%
Dyrare än polykristallina solceller. Oftast svarta.

Poly kristallina solceller innehåller flera kiselbitar och innehåller helt rektangulära solceller. Verkningsgrad 15-17%
Billigare än monokristallina solceller. Oftas skimrande blå, går att få i andra färger, då med sämre verkningsgrad.

Tunnfilms / amorfa solceller finns i olika material och benämns därefter.
CdTe (kadmium, tellurid)
CIGS (koppar, indium, gallium, selen)

CdTe mer miljöfarlig (kadmium). Lägre tillverkningskostnad, lägre verkningsgrad.
CIGS, högre tillverkningskostnad, högre verkningsgrad.
Fördelen med tunnfilmssolceller är att de kan göras böjbara och på så sätt kan monteras på ytor där kristallina solceller inte är lämpliga.
Verkningsgrad 10-16%

Fast solpanelFlexibel solpanel
Crystalline
100% mer effektiv
Bryts ner långsammare av
Brukar ha en garantitid på ca 20 år
Formlösa sillikonceller
Garanti från 2-5 år

Effektiviteten på solpaneler är en av de viktigaste egenskaperna som är avgörande för kvaliteten på solpanelen. Effektiviteten hänvisar till hur väl en solpanel kan omvandla solcellsljus (PV / Photovoltaic) till elektricitet, detta presenteras i procent.

Prestanda på en solpanel. De här hade jag inte alls tänkt på. Att prestandan på en solpanel är som bäst i en viss temperatur, exempelvis 25 grader. Om temperaturkofficienten är -0.5%/°C. så minskar effektiviteten på solpanelen för varje grad temperaturen går upp. Om temperaturen går upp till 35 grader så minskar effektiviteten med 5%.

Lite frågor och svar jag stöter på längs vägen.

Kan man använda olika storlekar på panel tex 100 kW & och 50 kW?
Ja det kan man bara har en laddregulator som kan hantera den totala kilowatt systemet genererar.

Kan man använda olika märken på solpaneler?
Ja det kan man, bara de output på volten. Så du kan bara använda solpaneler för 12V. Inte en på 12V och en på 6V

Hittade ett exempel på vad man kan driva under en veckas tid med en 100 Kw solpanel, baserat på att den laddas i starkt solsken under 5 timmar.
Vet inte hur gammal denna var så jag tänker mig att jag ska göra en uppdaterad lista i slutet av detta, om jag kommer ihåg 🙂

En artikel jag hittade på priser på solpaneler som länkade till en återförsäljare av dessa. Visade sig att priset har halverats på 3 år, artikeln var från 2016.


http://electrotecenergy.se/typer-av-solceller/